Automatový turnaj

Pravidlá hry automatovej súťaže !

  • Hry sa môže zúčastniť každý zákazník, ktorý dovŕšil minimálne 18 rokov.
  • Súťaž sa začína 10.12.2013 a končí vylosovaním víťaza/ víťazov.
  • Súťaž je ohraničená časovým limitom, po ukončení sa určí víťaz/ víťazi.
  • Výška výhry je vždy uvedená na plagáte s aktuálnou súťažou

Kompletné znenie pravidiel