Kontakt

cb rbartko

Róbert Bartko

konateľ spoločnosti

0905 281 699
robert.bartko@magnusgame.sk

Marek Tričák

technické oddelenie

0918 529 508
marek.tricak@magnusgame.sk

Martina Oravcová

manažér spoločnosti

0918 602 109
martina.oravcova@magnusgame.sk

Timea Andrássyová

prevádzkový manažér

0905 276 490
timea.andrassyova@magnusgame.sk

Eva Kašová

prevádzkový manažér

0908 861 974
eva.kasova@magnusgame.sk