Spolupráca s Vami

Poskytneme Vám odborné konzultácie pri zriaďovaní Vašej herne. Pomôžeme Vám vybaviť povolenia, ale aj iné záležitosti spojené s prevádzkou technických zariadení – videolotérií.

V prípade Vášho záujmu Vám sprostredkujeme kúpu alebo prenájom akéhokoľvek typu videolotérie schváleného na prevádzku v Slovenskej republike. O kvalite našich služieb svedčí spokojnosť našich dlhoročných partnerov a klientov, ale aj veľmi dobrá spolupráca s verejnými inštitúciami.

Budeme Vám vďačný ak nás oslovíte. Budeme radi ak sa stanete našimi partnermi.

Za rok 2013, 2014, 2015, 2016  naša spoločnosť MAGNUS GAME s.r.o. získala CERTIFIKÁT o zaradení spoločnosti, do Registra solventných firiem udelený certifikačným orgánom. Taktiež bola naša spoločnosť MAGNUS GAME vyhodnotená ako BONITNÝ PODNIK za rok 2016 a za rok 2017. Spoločnosť MAGNUS GAME tiež získala CERTIFIKÁT hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti firiem za rok 2017 a 2018.