Typy automatov

Pre vašu prevádzku alebo herňu zabezpečíme akýkoľvek typ videolotérie, ktorá je v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Pre všetkých záujemcov o umiestnenie  ponúkame na výber napr. tieto typy videolotérií: